Meer weten over MVC?

Verschillende technieken zorgen er bij web developent voor dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Een populaire techniek is Model View Controller oftewel MVC. Dit artikel voorziet u van basisinformatie over MVC.

Voluit spreekt men van Model View Controller wanneer men MVC zegt. Programmeurs dienen zich bij MVC aan bepaalde richtlijnen te houden. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Code die volgens MVC is opgebouwd, is door developers gemakkelijker onderhouden.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project gebruikt. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Bekende MVC-frameworks zijn Symfony, Zend Framework en Phalcon. Plaatst men een advertentie voor freelance PHP programmeur gezocht, dan geeft men vaak aan in welk framework gewerkt wordt.

Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De weergave van gegevens ligt onder de verantwoordelijkheid van de view. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

De controller is in feite een beschrijving van de mogelijke acties. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.

Geschreven artikelen